Mustafa Altun

From The Emerging Circuits and Computation Group at ITU
Revision as of 14:43, 17 May 2024 by Altun (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Mustafa Altun.jpg   Professor
Electronics and Communication Engineering Department
Istanbul Technical University

Curriculum
  Vitae:

PDF.png
      CV      

Email: altunmus@itu.edu.tr
Phone: +90-212-2856635
Address: Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Room: 3005

Istanbul Technical University Ayazağa Campus, 34469, Maslak, Istanbul, Turkey


Short Bio: Mustafa Altun received his BSc and MSc degrees in electronics and communication engineering at Istanbul Technical University in 2004 and 2007, respectively. He received his PhD degree in electrical engineering with a PhD minor in mathematics at the University of Minnesota in 2012. Since 2012, he has served as a faculty member of electronics engineering at Istanbul Technical University; during this time he has also held positions at University of Virginia, University of Massachusetts – Amherst, and University of California – Los Angeles. His research spans wide range of experimental and computational fields of electronic devices and circuits. Dr. Altun has served as a coordinator/principal investigator of various projects including a European Union H2020 project, a TUBITAK-National Science Foundation of USA joint project, and various TUBITAK projects including TUBITAK Career and University-Industry Collaboration projects. He is an author of more than 80 peer reviewed papers, 5 patents and 2 book chapters. Dr. Altun has been an academic adviser of more than 20 postgraduates including 2 postdoctoral researchers, 4 PhD graduates, and 10 MSc graduates. Dr. Altun is the recipient of IEEE Turkey Research Incentive Award, METU Prof. Parlar Foundation Research Incentive Award, the Science Academy Young Scientist Award, TUBITAK Project Performance Award, TUBITAK Success Award, TUBITAK Career Award, and Werner von Siemens Excellence Award.


Kısa Özgeçmiş (In Turkish): Mustafa Altun lisans ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla 2004 ve 2007 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden almıştır. 2012 yılında Minnesota Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Doktora ve Matematik Doktora Yandal programlarından mezun olmuştur. 2012 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır; bu süre zarfında Virginia Üniversitesi, Massachusetts Üniversitesi - Amherst ve California Üniversitesi - Los Angeles'ta da görevlerde bulunmuştur. Araştırmaları elektronik cihazlar ve devreler alanındaki deneysel ve hesaplamalı çalışmaları kapsamaktadır. Dr. Altun, Avrupa Birliği H2020 projesi, TÜBİTAK-ABD Ulusal Bilim Vakfı ortak projesi, TÜBİTAK araştırma projeleri ve Üniversite-Sanayi İşbirliği projeleri gibi çeşitli uluslararası ve ulusal projelerde koordinatör/baş araştırmacı olarak görev yapmıştır. 80'den fazla hakemli yayının, 5 patentin ve 2 kitap bölümünün yazarıdır. Dr. Altun, 2 doktora sonrası araştırmacı, 4 doktora mezunu ve 10 yüksek lisans mezunu olmak üzere 20'den fazla lisansüstü öğrencinin akademik danışmanlığını yapmıştır. Dr. Altun, IEEE Türkiye Araştırma Teşvik Ödülü, ODTÜ Prof. Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü, TÜBİTAK Proje Performans Ödülü, TÜBİTAK Başarı Ödülü, TÜBİTAK Kariyer Ödülü ve Werner von Siemens Mükemmellik Ödülü'nün sahibidir.

Personal

Click here for my family pictures mostly from the era after our daughter Zeynep was born in 2011; our second daughter Gunes was born in 2022.

Click here for my YouTube channel created in 2021.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
ECC
ECC (In Turkish)
Toolbox